Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hadico hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại thị trường Việt Nam, bao gồm phát triển các dự án nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng và căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn khác tại Việt Nam.
XEM THÊM »
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hadico hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại thị trường Việt Nam, bao gồm phát triển các dự án nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng và căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn khác tại Việt Nam.
XEM THÊM »
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hadico hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại thị trường Việt Nam, bao gồm phát triển các dự án nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng và căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn khác tại Việt Nam.
XEM THÊM »
Ngoài ba lĩnh vực kinh doanh chính kể trên, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây dựng HADICO còn tham gia hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan ngành Xây dựng, quảng cáo và dịch vụ khách hàng.
XEM THÊM »